Wykaz kierunków studiów i specjalności prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim

Studia I, II stopnia oraz jednolite magisterskie

W roku akademickim 2016/2017 w ofercie dydaktycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego znajdzie się 87 kierunków studiów oraz 146 specjalności. Nowo utworzonym kierunkiem jest: bioinformatyka z biofizyką stosowaną (Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii). Wśród nowo powstałych specjalności znalazły się: przekładoznawstwo literacko-kulturowe na kierunku studiów filologia polska (Wydział Polonistyki), przekład literacki na kierunku studiów neofilologia (Wydział Filologiczny), neuropsychologia i neurokognitywistyka na kierunku studiów psychologia (Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej), Business and Finance Management na kierunku studiów zarządzanie (Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej), Asia-Europe Relations: Exploring Business Opportunities na kierunku studiów studia azjatyckie (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych), „Studia polsko-ukraińskie. Perspektywa europejska." na kierunku studiów kulturoznawstwo (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych).

Ponadto na drugim stopniu studiów zostały uruchomione specjalności: filologia angielska z językiem niemieckim oraz filologia germańska z językiem angielskim na kierunku studiów neofilologia w formie stacjonarnej (Wydział Filologiczny) oraz studia dalekowschodnie na kierunku studiów studia azjatyckie w formie niestacjonarnej (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych).

Wykaz studiów w roku akademickim 2016/2017

W roku akademickim 2015/2016 w ofercie dydaktycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego znajdzie się 87 kierunków studiów oraz 142 specjalności. Nowo utworzonymi kierunkami są: studia eurazjatyckie (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych), e-gospodarka przestrzenna (Wydział Biologii i Nauk o Ziemi), zarządzanie zasobami przyrody (Wydział Biologii i Nauk o Ziemi), chemia medyczna (Wydział Chemii). Wśród nowo powstałych specjalności znalazły się: „Studia polsko-ukraińskie. Pogranicze i sąsiedztwo w Europie.", na kierunku studiów kulturoznawstwo (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych), pedagogika społeczno-opiekuńcza z gerontopedagogiką na kierunku studiów pedagogika (Wydział Filozoficzny), pedagogika szkolna z doradztwem zawodowym na kierunku studiów pedagogika (Wydział Filozoficzny), pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną na kierunku studiów pedagogika (Wydział Filozoficzny), pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna na kierunku studiów pedagogika (Wydział Filozoficzny), media społecznościowe w zarządzaniu na kierunku studiów zarządzanie (Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej), kultura współczesna na kierunku studiów zarządzanie kulturą i mediami (Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej).

Wykaz studiów w roku akademickim 2015/2016

W roku akademickim 2014/2015 w ofercie dydaktycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego znajdzie się 84 kierunków studiów oraz 159 specjalności. Nowo utworzonymi kierunkami są: praca socjalna (Wydział Filozoficzny), prawo własności intelektualnej i nowych mediów (Wydział Prawa i Administracji), język polski w komunikacji społecznej (Wydział Polonistyki), migracje międzynarodowe (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ), zarządzanie informacją (Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej), relacje międzykulturowe (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych).

Wśród nowo powstałych specjalności znalazły się: filologia orientalna – sinologia na kierunku studiów neofilologia (Wydział Filologiczny), antropologia historyczna na kierunku studiów historia (Wydział Historyczny), komunikacja w praktyce społecznej na kierunku studiów język polski w komunikacji społecznej (Wydział Polonistyki), nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego na kierunku studiów język polski w komunikacji społecznej (Wydział Polonistyki), zarządzanie kulturą na kierunku studiów zarządzanie kulturą i mediami (Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej), zarządzanie mediami na kierunku studiów zarządzanie kulturą i mediami (Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej), zarządzanie reklamą na kierunku studiów zarządzanie kulturą i mediami (Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej), lingwistyka stosowana na kierunku studiów lingwistyka (Wydział Filologiczny UJ), doradztwo polityczne na kierunku studiów politologia (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych), polityki publiczne na kierunku studiów politologia (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych).

Wykaz studiów w roku akademickim 2014/2015

 

Wykaz studiów prowadzonych wspólnie

Wykaz studiów prowadzonych wspólnie -stan na 28.10.2015 r.

Agata Woch
Dział Nauczania