Wykłady otwarte Artes Liberales

Jeśli chcesz poszerzyć swoją wiedzę o zagadnienia nie związane bezpośrednio z tematyką Twoich studiów, a wartościowe dla osób pragnących zdobywać wiedzę z różnych dziedzin – zapraszamy na wykłady prowadzone w ramach cyklu wykładów otwartych – Artes Liberales. Cykl wykładów otwartych Artes Liberales przeznaczony jest dla studentów i doktorantów UJ. Na rok akademicki 2016/2017 przewidzianych zostało sześć jednosemestralnych wykładów w wymiarze 30 godzin każdy. Poszczególne wykłady zakończą się egzaminem przeprowadzonym przez wykładowcę. Uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu równoznaczne jest z zaliczeniem kursu, a w konsekwencji ze zdobyciem 3 punktów ECTS.

Zapisy na wykłady Artes Liberales w roku akademickim 2016/2017

Uprzejmie informujemy, że zapisy na wykłady otwarte prowadzone w ramach cyklu Artes Liberales (semestr zimowy) rozpoczną się w dniu 14 września 2016 r. o godz. 8:00. Na ten semestr przewidziane zostały wykłady o następującej tematyce:

  • ,,Mistrzowie kina i ich dzieła-od Griffitha do Almodóvara"- Prowadzący: Prof. dr hab. Grażyna Stach, termin: czwartki16:00-17:30, miejsce: Auditorium Maximum UJ (Aula Średnia A, ul. Krupnicza 33); 
      
  • „Cztery i pół miliarda lat historii Ziemi w piętnastu krokach"- Prowadzący: Dr hab. Mariusz Kędzierski, termin: poniedziałki, 15:45-17:15, miejsce: Auditorium Maximum UJ (Aula Średnia A, ul. Krupnicza 33);

  • ,,Ofiarować Niderlandy. O kulturze dawnej Holandii"- Prowadzący: Dr hab. Piotr Oczko, termin: wtorki18:00-19:30, miejsce: Auditorium Maximum UJ (Aula Średnia A, ul. Krupnicza 33);
  • ,,Ewolucja a etyka"-Prowadzący: Prof. dr hab. Wojciech Załuski, termin: poniedziałki 18:00-19:30, miejsce: Auditorium Maximum UJ (Aula Średnia A, ul. Krupnicza 33). 

       

Zapisów można dokonać na stronie: zapisy.usos.uj.edu.pl

UWAGA!

Z dniem 1 października 2016 r. następuje zmiana zasad organizacji, prowadzenia i zaliczania wykładów Artes Liberales!

 

Po zakońceniu rejestracji nie ma możliwości rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach. 

 

Uchwała nr 10/I/2016 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 27 stycznia 2016 roku
w sprawie: zasad organizacji, prowadzenia i zaliczania wykładów Artes Liberales prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim dla ogółu studentów jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia.

 

Aneta Filus
Dział Nauczania