Wykłady otwarte Artes Liberales

Jeśli chcesz poszerzyć swoją wiedzę o zagadnienia nie związane bezpośrednio z tematyką Twoich studiów, a wartościowe dla osób pragnących zdobywać wiedzę z różnych dziedzin – zapraszamy na wykłady prowadzone w ramach cyklu wykładów otwartych – Artes Liberales. Cykl wykładów otwartych Artes Liberales przeznaczony jest dla studentów i doktorantów UJ. Na rok akademicki 2016/2017 przewidzianych zostało sześć jednosemestralnych wykładów w wymiarze 30 godzin każdy. Poszczególne wykłady zakończą się egzaminem przeprowadzonym przez wykładowcę. Uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu równoznaczne jest z zaliczeniem kursu, a w konsekwencji ze zdobyciem 3 punktów ECTS.

Zapisy na wykłady Artes Liberales w roku akademickim 2016/2017

Uprzejmie informujemy, że zapisy na wykłady otwarte prowadzone w ramach cyklu Artes Liberales (semestr letni) rozpoczną się w dniu 6 lutego 2017 r. o godz. 8:00. Na ten semestr przewidziane zostały wykłady o następującej tematyce:

  • „Absolwent na rynku pracy”  - Prowadzący: Dr hab. Joanna Bonior, termin: poniedziałki 16:00-17:30, miejsce: Auditorium Maximum UJ (Aula Średnia A, ul. Krupnicza 33);
  • „Historia życia. Rozważania o zmianie przestrzeni życia człowieka od XVIII do końca XX wieku” - Prowadzący: Prof. dr hab. Krzysztof Zamorski, termin: wtorki, 16:00-17:30, miejsce: Auditorium Maximum UJ (Aula Średnia A, ul. Krupnicza 33);
  • „ Ewolucja: Od komórki do cywilizacji” - Prowadzący: Prof. dr hab. Jan Kozłowski, termin: wtorki18:15-19:45, miejsce: Auditorium Maximum UJ (Aula Średnia A, ul. Krupnicza 33);
  • ,, Kardiologia XXI wieku” - Prowadzący: Prof. dr hab. Piotr Podolec i Współpracownicy, termin: czwartki 15:00-16:30, miejsce: Auditorium Maximum UJ (Aula Średnia A, ul. Krupnicza 33). 
  •  
  • Zapisów można dokonać na stronie: zapisy.usos.uj.edu.pl

UWAGA!

Z dniem 1 października 2016 r. następuje zmiana zasad organizacji, prowadzenia i zaliczania wykładów Artes Liberales!

 

Po zakońceniu rejestracji nie ma możliwości rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach. 

 

Uchwała nr 10/I/2016 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 27 stycznia 2016 roku
w sprawie: zasad organizacji, prowadzenia i zaliczania wykładów Artes Liberales prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim dla ogółu studentów jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia.

 

Aneta Filus
Dział Nauczania