Centrum Wsparcia Dydaktyki i Spraw Studenckich


Pokaż centrum Krakowa na większej mapie

 

E-mail
dydaktyka@uj.edu.pl
Adres
ul. Gołębia 24, pok. 17
31-007 Kraków
Telefon
12 663 11 34, 663 11 35

pomoc materialna:
663 3955; 663 3931; 663 3949
ubezpieczenia (Straszewskiego 25/3):
663 1507; 663 1525
Fax
12 421 59 15

Do zakresu zadań Centrum należy pomoc jednostkom Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie prowadzenia spraw studenckich i dydaktyki na wszystkich poziomach studiów oraz koordynowanie działań jednostek administracji ogólnouczelnianej podległych Prorektorowi UJ ds. dydaktyki w zakresie powierzonych im zadań.
W skład Centrum wchodzą: Biuro Centrum Wsparcia Dydaktyki i Spraw Studenckich; Dział Międzynarodowej Wymiany Studenckiej; Dział Rekrutacji na Studia UJ; Sekcja ds. Rozliczeń i Spraw Dyscyplinarnych Studentów i Doktorantów; Sekcja Jakości Kształcenia; Sekcja Karier; Sekcja Kształcenia; Sekcja Pomocy Materialnej i Spraw Stypendialnych.

Dyrektor Centrum

mgr Piotr Szumliński
e-mail: piotr.szumlinski@uj.edu.pl

Komunikaty