Centrum Wsparcia Dydaktyki


Pokaż centrum Krakowa na większej mapie

 

E-mail
dydaktyka@uj.edu.pl
Adres
ul. Gołębia 24, pok. 17
31-007 Kraków
Telefon
12 663 11 34, 663 11 35

pomoc materialna:
663 3955; 663 3931; 663 3949
ubezpieczenia (ul. Czapskich 4):
663 1507; 663 1525
Fax
12 421 59 15

Do zakresu zadań Centrum należy wsparcie jednostek Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie prowadzenia spraw studenckich i dydaktyki na wszystkich poziomach studiów oraz koordynowanie działań jednostek administracji ogólnouczelnianej podległych Prorektorowi UJ ds. dydaktyki w zakresie zadań Centrum.

W skład Centrum wchodzą:

  1. Biuro Centrum Wsparcia Dydaktyki;
  2. Biuro Doskonalenia Kompetencji;
  3. Biuro Karier;
  4. Dział Obsługi Studentów Zagranicznych;
  5. Dział Obsługi Studiów;
  6. Dział Rekrutacji na Studia;
  7. Dział Spraw Studenckich;
  8. Sekcja Systemów Rejestracji Kandydatów

Dyrektor Centrum

mgr Piotr Szumliński
e-mail: piotr.szumlinski@uj.edu.pl

Komunikaty