Centrum Wsparcia Dydaktyki


Pokaż centrum Krakowa na większej mapie

 

E-mail
dydaktyka@uj.edu.pl
Adres
ul. Gołębia 24, pok. 17
31-007 Kraków
Telefon
12 663 11 34

pomoc materialna:
663 39 55, -30 45, -39 49
ubezpieczenia studenckie
(ul. Czapskich 4, pok. 8):
663 15 07, -15 25

Do zakresu zadań Centrum należy wsparcie jednostek Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie prowadzenia spraw studenckich i dydaktyki na wszystkich poziomach studiów oraz koordynowanie działań jednostek administracji ogólnouczelnianej podległych Prorektorowi UJ ds. dydaktyki w zakresie zadań Centrum.

W skład Centrum wchodzą:

  1. Biuro Centrum Wsparcia Dydaktyki;
  2. Biuro Doskonalenia Kompetencji;
  3. Biuro Karier;
  4. Dział Obsługi Studentów Zagranicznych;
  5. Dział Obsługi Studiów;
  6. Dział Rekrutacji na Studia;
  7. Dział Spraw Studenckich;
  8. Sekcja Systemów Rejestracji Kandydatów

Komunikaty